Κολπικές Tαχυρρυθμίες και Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού: Κλινικές & Θεραπευτικές Επιπτώσεις

Sofia Metaxa, Ector Anninos

Abstract


Περίληψη

 Η κολπική μαρμαρυγή (κΜ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνυπάρχοντα νοσήματα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Το συγκεκριμένο άρθρο παραθέτει στοιχεία που αφορούν τη σχέση της κΜ με τη θεραπεία του καρδιακού επανασυγχρονισμού. Μελέτες για τη χρήση καρδιακού επανασυγχρονι-σμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κΜ αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της, δεδομένου ότι μειώνεται η εμφάνιση της τελευταίας και επάγεται η αντίστροφη αναδιαμόρφωση του αριστερού κόλπου. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την κατάλυση της  κΜ σε ασθενείς με καρδιακό επανασυγχρονισμό αλλά είναι πιθανό να αποτελεί θεραπευτική επιλογή. Εξάλλου οι σύγχρονοι εμφυτεύσιμοι βηματοδότες και καρδιομετατροπείς-απινιδωτές διαθέτουν αλγόριθμους για αποτελεσματι-κότερη διάγνωση και αντιμετώπιση της κΜ.    

Στο N Engl J Med ο Braunwald όρισε την καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) και την κΜ ως τις επιδημίες της χιλιετηρίδας. Είναι βεβαίως γνωστό ότι η κΜ είναι η συχνότερη αρρυθμία σε ασθενείς με ΚΑ, υπάρχει μάλιστα γραμμική σχέση της συχνότητάς της με το λειτουργικό στάδιο κατά NYHA και συγκεκριμένα μπορεί να αγγίζει σχεδόν το 50% σε ασθενείς με NYHA class IV. Επιπλέον σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και επιδείνωση της ΚΑ σε ασθενείς με ασυμπτωματική και συμπτωματική συστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. Δεδομένου ότι η κΜ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνυπάρχουσες νόσους ασθενών με ΚΑ είναι προφανές το ενδιαφέρον μας να κατανοήσουμε παραμέτρους όπως η σχέση της με τη θεραπεία του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) που είναι μη-φαρμακευτική θεραπευτική επιλογή που όλο και συχνότερα εφαρμόζεται στη συνεχώς αυξανόμενη υποομάδα ασθενών με ΚΑ (NYHA ΙΙ-IV) και ενδοκοιλιακό δυσυγχρονισμό... (excerpt)

Keywords


atrial tachyarrhythmias; atrial fibrillation; cardiac resynchronization therapy; ICD; biventricular pacing

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.