Ηλεκτροφυσιολογικά / Βηματοδοτικά Νέα

Antonis S Manolis, Spyridon Koulouris, Sokratis Pastromas, Ector Anninos

Abstract


Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ESC θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη από 28/08/2010–01/09/2010

 Το επεμβατικό συνέδριο TCT θα γίνει στην Washington στις 21-25/9/10

 Το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της ΕΚΕ (HCS) θα γίνει στην Αθήνα στις 21-23/10/2010

 Το συνέδριο της AHA θα γίνει στο Chicago στις 13-17/11/2010

 Το συνέδριο του ACC θα γίνει στη New Orleans στις 3-5/4/2011

 Το συνέδριο της HRS θα γίνει στο San Francisco στις 4-7/5/2011

 Το συνέδριο του Europace θα γίνει στη Μαδρίτη στις 26-29/6/2011

 Το συνέδριο της ESC θα γίνει στο Παρίσι στις 27-31/8/2011

 Το συνέδριο του TCT θα γίνει στο San Francisco στις 7-11/11/2011

 Το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της ΕΚΕ (HCS) 2011: εκκρεμεί η ανακοίνωση

 Το συνέδριο του AHA θα γίνει στο Orlando στις 12-16/11/2011

 Το συνέδριο του ACC 2012:  εκκρεμεί η ανακοίνωση

 Το συνέδριο Athens Cardiology Update 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5 – 7/04/2012

 Η Διαφορική Επίδραση της Αμφικοιλιακής Βηματοδότησης και της Βηματοδότησης από τη Δεξιά Κοιλία στην Εφεδρεία Στεφανιαίας Ροής σε Ασθενείς με Ισχαιμική Καρδιοπάθεια

Η θεραπεία του κοιλιακού επανασυγχρονισμού έχει αποκτήσει σημαντική θέση στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Παράλληλα, φαίνεται ότι η αναβάθμιση των συμβατικών βηματοδοτικών συστημάτων σε αμφικοιλιακά προσφέρει ουσιώδες όφελος. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της αμφικοιλιακής βηματοδότησης σε σχέση με τη βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία στην εφεδρεία στεφανιαίας ροής σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια. Είκοσι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και αμφικοιλιακό σύστημα, 10 εκ των οποίων βελτιώθηκαν με τη θεραπεία και 10 που δεν ανταποκρίθηκαν, επελέγησαν τυχαία και μετρήθηκε αιματηρά, με ενδοστεφανιαία έγχυση αδενοσίνης η στεφανιαία εφεδρεία στον πρόσθιο κατιόντα υπό βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία (RV) και αμφικοιλιακά (BiV). Σε όλους υπήρχε σημαντική διαφορά στις μετρήσεις αναλόγως του είδους της βηματοδότησης (μέση διαφορά 0.15, διάστημα εμπιστοσύνης 95% 0.07–0.23, p=0.001). Σε εκείνους που ανταποκρίθηκαν στον επανασυγχρονισμό υπήρχε σημαντική διαφορά με την αμφικοιλιακή βηματοδότηση (μέση διαφορά στεφανιαίας εφεδρείας BiV - RV 0.26 ± 0.06 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0.13–0.39, p=0.002), ενώ στους μη ανταποκριθέντες η διαφορά ήταν 0.04 ± 0.03 (p=0.168). Κατά συνέπεια, η αμφικοιλιακή βηματοδότηση σχετίζεται με μεγαλύτερη στεφανιαία εφεδρεία συνολικά σε σχέση με την απλή διπλοεστιακή βηματοδότηση. Η διαφορά αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στην ευεργετική δράση του επανασυγχρονισμού σε όσους απαντούν ευνοϊκά στη θεραπεία (Deftereos S et al., JCE 2010 Jun 17. [Epub ahead of print])... (excerpt)

Keywords


cardiac electrophysiology; cardiac pacing; news

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.