Ο Ρόλος των Μη Επεμβατικών Απεικονιστικών Τεχνικών στη Διαστρωμάτωση Κινδύνου για Εμφάνιση Κοιλιακών Αρρυθμιών στην Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια

Ector Anninos, Spyridon Bethanis

Abstract


Εισαγωγή

Ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια αυξάνεται σταθερά στο Δυτικό κόσμο, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των φαρμακευτικών και επαναγγειωτικών τεχνικών, οι οποίες παρέχουν ένα βελτιωμένο τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι ασθενείς παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο. Η είσοδος του εμφυτεύσιμου απινιδωτή (ICD) είχε μια τεράστια επίδραση στην επιβίωση και κατά συνέπεια στη θεραπεία των ασθενών με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Η μελέτη MADIT – II έδειξε ότι σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας < 30%, η προφυλακτική εμφύτευση ICD είχε ως αποτέλεσμα την μείωση κατά 31% της θνητότητας ανεξαρτήτως αιτίας κατά την τριετή παρακολούθηση. Αφού επαληθεύθηκαν τα παραπάνω αποτελέσματα με τη μελέτη SCD-HeFT, η τοποθέτηση ICD εντάχθηκε ως ένδειξη IIα στις κατευθυντήριες οδηγίες των ACC/AHA/ESC. Σαν αποτέλεσμα παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση στην τοποθέτηση ICD, με την ανάλογη αύξηση του κόστους. Ωστόσο μόνο στο 35% των ασθενών ο ICD χρειάστηκε να ανατάξει κάποια επικίνδυνη αρρυθμία κατά την παρακολούθηση των πρώτων 3 ετών. Από τη στιγμή που η πλειονότητα των ασθενών δεν χρειάστηκε ηλεκτρική ανάταξη από τη συσκευή, ήταν αναγκαίος ένας επιπρόσθετος έλεγχος των κριτηρίων εμφύτευσης ώστε να επιλεγούν ασθενείς που ήταν πιθανότερο να ωφεληθούν από αυτή τη θεραπεία ... (excerpt)

Keywords


ventricular arrhythmias; ischemic cardiomyopathy; magnetic resonance imaging; myocardial scintigraphy; positron emission tomography

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.